En büyük savaş, cehaletle yapılan savaştır

Kurtuluş savaşının en hareketli günlerinden biriydi. Düşman birlikleri saldırılarını iyice artırmıştı. Top seslerinin kulakları sağır ettiği bir gündü. O sırada Fevzi Çakmak, Mustafa Kemal Paşa’nın huzuruna çıktı ve “Paşam düzenlemek istediğiniz Maarif kongresinin iptal edilmesini istiyorum” dedi. Mustafa Kemal Mavi gözlerini, Fevzi Çakmak’a dikti ve dedi ki. “En büyük savaş, cehaletle yapılan savaştır.” Ve 180 kişinin katılımıyla, Türkiye’nin eğitim politikalarını belirlemek için, Maarif Kongresi düzenlendi. 

Kurtuluş savaşımızın en sıkıntılı günlerinde, düşmanın 2 Eskişehir’e, Afyon’a saldırdığı dönemde 15-21 Temmuz 1921’de Ankara’da toplanmıştır. Muallimler birliğinin toplandığı kongrede açılış konuşmasını Mustafa Kemal yapmıştır. Genellikle ilk ve ortaöğretim kademelerinin hedefi ve programı hakkında tartışmaların yapıldığı, okul ve öğrenci mevcutlarının tespit edilmeye çalışıldığı, eğitime milli bir ivme kazandırılmak istendiği büyük bir eğitim kongresidir.

Kongrede Mustafa Kemal, bugün eğitim için harcanan çabaların, gelecekteki eğitimin temellerinin atmaya yetmeyeceğini gerekli vasıtalara sahip oluncaya kadar geçecek olan devrede itina ile çizilmiş bir eğitim programı uygulanıp, eğitim örgütünün en verimli şekilde çalıştırılacağını belirtiyordu. Kongrede öğretimin sadeleştirilmesi, uygulamalı hale getirilmesi ve yörelere göre çeşitlendirilmesi istenmiştir.

Açılış konuşmasında Mustafa Kemal, savaşa ve bütün maddi imkânların düşmanı kovmak için kullanılması zaruretine rağmen, milli bir eğitimin temellerinin atılması, yapılacak işlerin programa bağlanmasını istemiş, o güne kadar izlenen eğitim usullerinin yol açtığı zararlar anlatmıştır. Savaş ortasındaki bu kongrede Mustafa Kemal’in söylediği bu sözler, kültür ve eğitime verdiği önemin milletine beslediği inancın belirgin bir ifadesidir.

Mustafa Kemal askeri ve siyasi bir dahi olduğu kadar, milletini eğitimle çağ atlamayı düşünen büyük bir liderdir. Mustafa Kemal’in milli eğitim konusunda yaptıkları bunun en güzel örnekleridir. Maarif Kongresi de bu konuda atılmış en önemli adımdır.Mustafa Kemal bu konuda, “En önemli, en esaslı nokta eğitim meselsidir. Çünkü eğitim bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüce bir toplum halinde yaşatır ya da bir milleti esarete ve sefalete terk eder.” diyerek eğitime verdiği önemi göstermiştir.

Yorumlar ()

Yorum yap

Burası denemeler yapmak amacıyla oluşturulmuş bir Demo/Test sistemidir. — Sipariş işlemleri sonladırılamayacaktır, Lütfen herhangi bir ödeme işlemi yapmayın. Kapat

Buraya tıklayarak, bize WhatsApp ile ulaşabilirsiniz.